Jan Kilian - wystąpienie z 5 kwietnia 2017 r.

  Jan Kilian - wystąpienie z 5 kwietnia 2017 r. 39. posiedzenie Sejmu RP Sprawoz  Podstawowe dane o:
  Liczbie odsłon: 17
  Czas trwania: 1m 51s
  Uzyskanych od was ocenach: 0

  Komentarze:

  Jan Kilian - wystąpienie z 5 kwietnia 2017 r.