„Moralność i prawo - u źródeł cywilizacji europejskiej”

  Temat:  „Moralność i prawo - u źródeł cywilizacji europejskiej” Gośc  Podstawowe dane o:
  Liczbie odsłon: 1617
  Czas trwania: m s
  Uzyskanych od was ocenach: 37

  Komentarze:

  „Moralność i prawo - u źródeł cywilizacji europejskiej”

  - Dziękuję za debatę, zacznę od końca. PAN musi być wykładnią i autorytetem w obecnych czasach, ostatnie pytanie musi być początkiem następnych debat. Prawo naturalne - zgadzam się Dr Pydą - należy na nowo zdefiniować, prawo społeczne należy uściślić a prawo polityczne zmienić z utopi w realizm. Utopijne prawo należy wprowadzić w realizm. Debata powinna znaleźć stałe miejsce w mediach.
  Co do debaty , bardzo interesująca , Dr Libera ukazał drogę do moralności a prof Nowak ukazał skąd czerpać wzór etyki, ze źródła naszej cywilizacji.